51 dagar.

Modern Psykologi - - MEDITERA -

I sam­band med en hus­rann­sa­kan vid Branch Da­vi­di­ans hög­kvar­ter den 28 feb­ru­a­ri 1993 ut­bröt en eld­strid där fy­ra po­li­ser och sex da­vi­di­a­ner dog. Un­der de föl­jan­de 51 da­gar­na för­sök­te FBI bland an­nat tvinga ut grup­pen ge­nom att spe­la hög mu­sik om nät­ter­na. Den 23 april sköt FBI in tår­gas. En brand ut­bröt där 9 per­so­ner över­lev­de och 76 dog. En­ligt FBI var det Da­vid Ko­resh som fick si­na föl­ja­re att be­gå kol‍ lek­tivt själv­mord, me­dan över­le­va­re me­nar att el­den star­ta­des på grund av tår­ga­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.