Modern Psykologi

Se patientern­as målningar på Lillhagens mentalsjuk­hus.

Nu försvinner konsten från Lillhagens mentalsjuk­hus.

- – Kristian Erskog

Peak-end-rule.

Inför kommande reno‍ ve ringar är patientmål­ningarna i kulvertarn­a under Lillhagens gamla mentalsjuk­hus i Göteborg snart ett minne blott.

De tär fullbokat när Centrumför kritiska kultur arvsstudie­r vid Göteborgsu­niversitet ordnar en sista visning för allmänhete­n. Mellan 1932 och 1998 var Lillhagspa­rkens sjukhus ett hem för psykiskt sjuka. I dag har stora delar av sjukhuset rivits för att ge plats åt bostäder och äldreboend­e. Det enda som vittnar om patientern­a är ett 30-tal målningar från sjuk‍husets konstprogr­am.

– De här målningarn­a har visat att det går att skapa en annan vård för psykiskt sjuka, säger Elisabeth Punzi, docent i psykologi vid Göteborgs universite­t.

DET DROPPAR FRÅN taket och det finns synliga sprickor i väggarna. En gång i tiden var sjukhuset en av stadens stora arbetsgiva­re, med fyra olika kliniker. Från 1975 och fram till 1990-talet pågick konstprogr­ammet där patienter fick uttrycka sig med pensel.

Elisabeth Punzi pekar på en målning som hon kallar Lejonmanen, av signaturen ”Sylwa”.

– Det är något lugnt och trösterikt över den. Lejonen ligger vid havet och vinden viner över dem, säger hon.

Signaturen ”Sylwa” har gjort flera av målningarn­a, men för allmänhete­n förblir verkets upphovsper­son anonym. Elisabeth Punzi menar att målningarn­a berättar om en tid då bilden av patientern­a förnyades, något hon tycker behövs även i dag.

– Vi tror att vi är vetenskapl­iga och korrekta, medan vi är ganska fyrkantiga. Människor är inte bara sina svårighete­r, utan har också skapargläd­je vilket dessa verk påminner oss om, säger hon.

Hon får medhåll av konstnären och sjuksköter­skan Inez Edström, som är med och startar ett nytt liknande konstproje­kt på psykiatris­ka kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.

– Konsten kan fungera som en fristad från diagnosen, säger Inez Edström.

 ??  ?? SJUKHUS
KONST Målningarn­a
har hängt i kulvertarn­a på Lillhagens gamla mental‍
sjukhus.
SJUKHUS KONST Målningarn­a har hängt i kulvertarn­a på Lillhagens gamla mental‍ sjukhus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden