Sa­pi­o­sex­u­ell. Joyces Odys­seus.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

10

Vå­ren 1918 bör­ja­de den ame­ri­kans­ka tid­skrif­ten The Litt­le Re­vi­ew pub­li­ce­ra Ja­mes Joyces verk Odys­seus ( Ulys­ses på ori­gi­nal­språk) i de­lar, nå­got de fort­sat­te med un­der två år. Det mo­der­nis­tis­ka mas­to­dont­ver­ket på över 700 si­dor gavs ut i sin hel­het fy­ra år se­na­re. Den mo­der­na pa­ral­lel­len till Ho­me­ros Odys­seus är se­dan länge kult­klas­sad – och rym­mer

gi­vet­vis en hel del psy­ko­lo­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.