SPÅR AV SYFILIS

Modern Psykologi - - INSIKT -

EN ROMAN PRÄGLAD AV SJUK­DOM

De fles­ta Joyce­kän­na­re ver­kar und­vi­ka äm­net, men Har­vard­fors­ka­ren Ke­vin Bir­ming­ham me­nar att det fak­tum att för­fat­ta­ren be­sök­te pro­sti­tu­e­ra­de re­dan som fjor­ton­å­ring samt hans mun­sår, böl­der och ner­vö­sa kol­lap­ser ty­der på att han le­da v syfilis .1980 fann lit­te­ra­tur­fors­ka­ren Ver­non Hall och lä­ka­ren Bur ton W a is b ren­vadd e an­såg va­ra en mängd syfilis-re­fe­ren­ser i Odys­seus. He­la lis­tan finns

pub­li­ce­rad i en ar­ti­kel i Ar­chi­ves of In­ter­nal

Me­di­ci­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.