OLYCKLIG DOTTER

Modern Psykologi - - INSIKT -

LUCIA JOYCE HA­DE IN­TE HELLER SÅ ROLIGT

1907 föd­des Ja­mes Joyces och hust­run No­ras and­ra barn, Lucia. Carl Gustav Jung me­na­de att hon likt sin far ha­de an­lag för schi­zo­fre­ni – men sak­na­de hans ge­ni­a­li­tet och för­må­ga att hål­la sjuk­do­men i schack. En­ligt fors­ka­ren Ca­rol Loeb Shloss, till­bring­a­de Lucia Joyce 47 av si­na 75 år i li­vet in­spär­rad på oli­ka in­sti­tu­tio­ner och

men­tal­sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.