5 x per­son­lig­het

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

Fem­faktor­mo­del­len:

1) Vän­lig­het: Man kan ska­pa go­da re­la­tio­ner, kän­ner tillit och är med­kän­nan­de.

2) Sam­vets­grann­het: Man är or­ga­ni­se­rad, nog­grann, sköt­sam och pre­sta­tions­vil­lig.

3) Öp­pen­het: Man är öp­pen för nya er­fa­ren­he­ter och idéer, vill lä­ra sig nytt och är fan­ta­si­full.

4) Ex­tra­ver­sion: Man är säll­skap­lig, själv­sä­ker och prat­sam och ak­tiv.

5) Neu­ro­ti­cism: Man är ängs­lig, lyn­nig, stress­käns­lig och upp­le­ver värl­den som hot­full.

Mot­po­ler­na är: An­ta­go­nism, lätt­sam­het, oin­tres­se, in­tro­ver­sion och sta­bi­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.