Or­det: In­cel

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Att le­va i ofri­vil­ligt ce­li­bat har i vis­sa kret­sar kom­mit att kal­las

in­cel. Or­det är bil­dat av eng­els­kans in­volun­ta­ry och ce­li­ba­cy och den så kal­la­de in­cel­rö­rel­sen har på se­na­re tid kopp­lats till vålds‍ dåd och nät­hat. Främst hand­lar det om ar­ga unga män som in­te lyc­kats hit­ta nå­gon part­ner. De sam­las gär­na i oli­ka nät­fo­rum och fan­ti­se­rar om våld mot kvin­nor som ett sätt att häm­nas av­sak­na‍ den av ett kär­leksliv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.