Surt får dig att ta stör­re ris­ker

Modern Psykologi - - INSIKT - – Per Snaprud

Män­ni­skor som just svalt någ­ra klun­kar ci­tronvat­ten är vil­li­ga att ta stör­re risk än and­ra i ett spel om peng­ar. Det vi­sar ett ex­pe­ri‍ ment där test­per­so­ner fick pum­pa upp en bal­long på en skärm ge­nom att klic­ka på en dator­mus. Var­je pump­tag gav po­äng som kun­de väx­las mot peng­ar, om bal­long­en in­te sprack. De som druc­kit den su­ra väts­kan klic­ka­de i ge­nom­snitt 40 gång­er me­dan öv­ri­ga fe­ga­de ur ef­ter 20 till 30 klick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.