På bok­mäs­san i Gö­te­borg 27–30 sep­tem­ber 2018

Modern Psykologi - - ANNONS -

Väl­kom­men till vår scen, med fler än 60 pro­gram­punk­ter un­der Bok­mäs­sans 4 da­gar. En rad för­fat­ta­re, psy­ko­lo­ger, hjärn- och psy­ko­lo­gi­fors­ka­re, psy­ki­a­tri­ker med fle­ra gäs­tar sce­nen, bland and­ra:

Ag­nes Lid­beck, Al­lan Lin­nér, An­na Ben­nich, Bo Hejlskov Elvén, Björn Roslund, Cla­ra Lid­ström, Gi­or­gio Gros­so, Gun­nar Ar­de­li­us, Jack Wer­ner, Jen­ny Jä­ger­f­eld, Jo­nas Gar­dell, Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri, Le­na An­ders­son, Magnus Ugg­la, Mar­kus Hei­lig, Niklas Käll­ner, Pa­trik Sjö­berg, Per Carl­bring, Per Na­ro­skin, Per Snaprud, Pre­drag Petro­vic, Stefan Ein­horn, Sti­na Woll­ter, Sofia Vi­ot­ti, To­mas Ban­ner­hed och Ulla­ka­rin Ny­berg.

Ag­nes Lid­beckMagnus Ugg­laAl­lan Lin­nérSi­ri Hel­leJen­ny Jä­ger­feldtPer Na­ro­skin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.