EX­PE­RI­MEN­TET

Modern Psykologi - - ANNONS -

Flot­ten Aca­li (az­te­kis­ka för ”hu­set på ha­vet”) av‍ seg­la­de från Las Pal­mas på Ka­na­ri­eö­ar­na den 12 maj 1973 och an­kom till Co­zu­mel i Mex­i­ko 101 da­gar se­na­re. Den mex­i­kans­ke an­tro­po­lo‍ gen San­ti­a­go Ge­novés höll i ex­pe­ri­men­tet, vars syf­te var att ut­fors­ka mänsk­lig sexu‍ ali­tet och ag­gres­sion i ”ett fly­tan­de la­bo­ra­to­ri­um”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.