40 PRO­CENT

Modern Psykologi - - INSIKT -

Så många ha­de ”fals­ka förs­ta min­nen” i en stu­die med 6 641 del­ta­ga­re. De rap­por­te­ra­de förs­ta min­nen från 2 års ål­der, men forsk­ning ty­der på att vi bör­jar min­nas först vid

3,5 år. Käl­la: Psycho­lo­gi­cal Sci­ence

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.