Så mår män och kvin­nor

Modern Psykologi - - STATISTIK INSIKT - – Jo­nas Matts­son

Se­dan 1984 sam­lar Sta­tis­tis­ka central­by­rån, SCB, sta­tistik om kvin­nor och mäns livs‍si­tu‍ ation i skrif­ten På tal om kvin­nor och män: Lat­hund om jäm­ställd­het. Vi har ploc­kat ut de mest psy­ko­lo­gis­ka aspek­ter­na ur den se­nas­te ut­gå­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.