Bäs­ta film och Bäs­ta ma­nus vid Guld­bag­ge­ga­lan 2014.

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Om di­a­gno­sen: I sitt som­mar­pro­gram från 2010 be­rät­tar Anna Odell om att hon som 19-åring fick di­a­gno­sen schi­zo­fre­ni – men att hon fy­ra år se­na­re ef­ter myc­ket ”stöd och slit” kun­de gå till­ba­ka till li­vet som frisk. Finns på ap­pen SR Play.

Om Lau­rie An­der­son, vars låt

Born, ne­ver asked hörs i X&Y: ”Hon har det djupt se­ri­ö­sa, coo­la, to­ki­ga och o-coo­la. Hon lyc­kas sät­ta fing­ret på vik­ti­ga sa­ker bå­de med hu­mor och all­var.”

Film som in­spi­re­rat: ”När jag bör­ja­de kom­ma till­ba­ka till ett mer nor­malt liv ef­ter min sjuk­dom kom Lars von Tri­ers

Idi­o­ter­na och den gav mig otro­ligt myc­ket, bå­de som män­ni­ska och konst­när. Den har bå­de le­ken och all­va­ret i sig.”

23 NO­VEM­BER Då har Anna Odells lång­film X&Y bio‍pre­miär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.