GAV NOBELPRIS

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

En telo­mer (av gre­kis­ka tel‍

os ’slut’ och me­ros ’del’), är yt­te­rän­den hos en kro­mo‍ som. Telo­me­rer­na för­kor­tas för var­je cell­del­ning, vil­ket till slut med­för att cel­ler­na för­lo­rar för­må­gan att de­la sig och dör. Celler som mås‍ te de­la sig många gång­er, till ex­em­pel stam­cel­ler, för‍ läng­er si­na telo­me­rer med hjälp av en­zy­met telo­me­ras. Telo­me­rer­nas spe­ci­el­la struk­tur och funk­tion upp‍ täck­tes av Elizabeth Black‍ burn, Ca­rol Grei­der och Jack W. Szos­tak, som 2009 till­de­la­des No­bel­pri­set i fy‍ si­o­lo­gi el­ler me­di­cin för si­na upp­täck­ter.

Käl­la: ne.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.