För­nuf­tig dröm

Modern Psykologi - - ANNONS -

Med hjälp av elektro­ence­fa­lo­gra­fi (EEG), vi­sa­de Al­lan Hob­son och Ur­su­la Voss att klardrömmar är as­so­ci­e­ra­de med ökad ak­ti­vi­tet i de främ­re de­lar­na av hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.