Ordet: Hy­per­ty­me­si

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Hy­per­ty­me­si är en sam­man­sätt­ning av gre­kis­kans ὑπέρ, ’över’ och θύμησις, ’er­in­ring’, och in­ne­bär just att man minns ex­tremt myc­ket. På eng­els­ka för­kor­tas syndro­met HSAM, highly su­pe­ri­or

au­to­bi­o­grap­hi­cal me­mo­ry. I det brit­tis­ka ve­ten­skaps­jou­na­lis­ten He­len Thom­son nya bok Man­nen som vak­na­de upp död (Fri tan­ke) mö­ter hon per­so­ner som li­der av ovan­li­ga hjärn­re­la­te­ra­de åkom‍ mor, bland an­nat just hy­per­ty­me­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.