Neu­ro­lo­gin

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Myc­ket forsk­ning på­går för att för­stå vil­ka funk­tio­ner i hjär­nan som är på­ver­ka­de vid aut­sim. För­änd­ring­ar har bland an­nat på­träf­fats i lill­hjär­nan (ce­re­bel­lum), amyg­da­la, hipp­ocam­pus och tin­ning­lo­ber­na.

Var­för vis­sa har au­tism är in­te fullt klar­lagt. Det finns dock en tyd­lig ärft­lig kom­po‍ nent där många ge­ner är in‍ blan­da­de. Au­tism­spektrums‍ stör­ning­ar kan även upp­stå på grund av hjärn­ska­dor un­der fos­ter­ti­den el­ler vid föd­seln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.