TELO­ME­RER­NA SKYD­DAR KRO­MO­SO­MEN

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Dna:t i var­je kro­mo­som har yt­ter­om­rå­den be­stå­en­de av dna‍sträng­ar som är kläd­da med ett spe­ci­ellt skyd­dan­de pro­te­in­la­ger. De vi­sas här som de lju­sa­re om­rå­de­na i än­dar­na av kro­mo­so­men – telo­me­rer‍ na. På bilden är in­te telo­me‍ rer­na skal­en­li­ga, ef­tersom de ut­gör mind­re än en ti­o­tu­sen­del av den to­ta­la mäng­den dna i vå­ra celler. De är en li­ten men livsvik­tig del av kro­mo­so­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.