Jen­ny Jä­ger­f­eld får lä­sa­ren att för­stå det vik­ti­ga i att pra­ta med varand­ra när li­vet är som svå­rast.”

Modern Psykologi - - INSIKT -

Ur mo­ti­ve­ring­en till Barn‍ ra­di­ons bok­pris som i år går till psy­ko­lo­gen och Mo­dern Psy­ko­lo­gi-krö­ni­kö­ren Jen­ny Jä­ger­felds Co­me­dy qu­een (Rabén & Sjögren).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.