Ett ord räc­ker för att dö­ma

Modern Psykologi - - INSIKT -

Förs­ta in­tryc­ket är vik­tigt – el­ler i al­la fall förs­ta or­det. En­ligt fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Glas­gow spe­lar det ing­en roll om vi hör ba­ra ett ord el­ler en hel me­ning – vi drar än­då sam­ma snab­ba slut­sats om ta­la­ren. 181 del­ta­ga­re fick hö­ra 60 oli­ka rös­ter och be­dö­ma hur på­lit­li­ga, do­mi­nan­ta el­ler trev­li­ga ta­lar­na ver­ka­de. In­tryc­ket ef­ter att ba­ra ha hört ett ord be­stod i de fles­ta av fal­len när de se­dan hör­de per­so­ner­na ytt­ra he­la meningar.

Käl­la: Plo­so­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.