VAD VI HÅL­LER

Modern Psykologi - - (PERSONLIGHETEN) TRADITIONALISTEN -

Så här bra hål­ler vi vå­ra löf­ten. 55 pro­cent av del­ta­gar­na i stu­di­en ha­de hål­lit si­na löf­ten i slu­tet

av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.