En hel tid­ning om häl­sa!

Modern Psykologi - - ANNONS -

En ny ve­ten­skap­ligt grun­dad tid­ning om kost, mo­tion, psy­ko­lo­gi, me­di­cin och myc­ket mer. Från tid­ning­en Mo­dern Psy­ko­lo­gi i sam­ar­be­te med Forsk­ning & Fram­steg.

Be­ställ på www.ve­ten­skaps­me­dia.se/hal­sa-mp

Be­ställ till för­måns­pris59 kr(Ord. pris 69 kr)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.