Kul­tur, språk och histo­ria i de is­länds­ka sa­gor­nas fot­spår!

12/5 17/5 2019

Modern Psykologi - - ANNONS -

FÖLJ MED SPRÅKTIDNINGEN till Is­land! Med värl­dens nord­li­gas­te hu­vud­stad Reyk­javík som bas fär­das vi i histo­ri­ens spår för att lä­ra kän­na mytomspun­na plat­ser från sa­gor­nas tid.

Läs mer och bo­ka på www.sprak­tid­ning­en.se/is­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.