3 x på­gåen­de norm­stri­der

Modern Psykologi - - (SMARTARE) -

Pontus Strim­ling hål­ler ut‍ kik ef­ter nya hy­gi­en­nor­mer som han tror kom­mer att ta över. Någ­ra ex­em­pel:

1) Pumptvål el­ler van­lig tvål på gäst­to­a­let­ten? Allt fler bör­jar tyc­ka att det är äck‍ ligt med en van­lig hård­tvål med smuts, hårstrån och spric­kor. Det är trev­li­ga­re att stäl­la fram en pump‍ tvål, mer hy­gi­e­niskt.

2) Sit­ta el­ler stå när man kis­sar som man? Det bör­jar bli allt van­li­ga­re att även män sit­ter när de kis­sar på to­a­let­ten.

3) Att bors­ta tän­der­na ef­ter lun­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.