3 x vun­na norm­stri­der

Modern Psykologi - - (SMARTARE) -

1) Spott­kop­pen: I takt med att folk bör­ja­de tyc­ka att det var äck­ligt att spot­ta in­om­hus sat­te man fram sär­skil­da kop­par att spot­ta i – tills det ock­så upp­lev­des som för ohy­gi­e­niskt.

2) Näs­du­ken: Att tor­ka nä­san med han­den er­sat‍ tes med tyg­näs­du­kar, som se­na­re har fått ge vi­ka för pap­pers­näs­du­ken.

3) To­a­let­ten: Att tvät­ta hän­der­na ef­ter to­a­lett­be‍ sök var ett sätt att und­vi­ka sjuk­do­mar men ses i dag som själv­klart för de fles­ta.

Käl­la: Pontus Strim­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.