Öd­mjuk rod­nad

Modern Psykologi - - RESPONS - – Kristof­fer

Jag vill ba­ra kom­ma med en kom­men­tar/ tan­ke till den in­tres­san­ta ar­ti­keln om var­för vi rod­nar i Mo­dern Psy­ko­lo­gi 8/2018.

Kan det in­te va­ra så att rod­na­den är ett sätt att vi­sa sig öd­mjuk in­för and­ra?

När vi skäms vi­sar vi det ge­nom att öd­mju­ka oss ge­nom rod­nad, som då blir ur­säk­tan­de. Och när vi rod­nar av be­röm är det ett sätt att ”tac­ka öd­mju­kast”, vi­sa att vi in­te är över­lägs­na den and­ra. Då blir det in­te så kons­tigt var­för vi kan rod­na bå­de av skam­käns­lor och av be­röm. Ba­ra en tan­ke från en lek­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.