[PLOC­KA BORT!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Vill du be­trak­tas som trev­lig kan du ploc­ka un­dan på skriv­bor­det. Det me­nar fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Michi­gan som lät 160 per­so­ner be­dö­ma två oli­ka skriv­bord. Ut­i­från big fi­ve- ska­lan för per­son­lig­het om­bads se­dan del­ta­gar­na att be­dö­ma skriv­bord­sä­ga­rens ex­tra­ver­sion, vän­lig­het, sam­vets­grann­het, neu­ro­ti­cism och öp­pen­het. Stä­da­de skriv­bord be­döm­des till­hö­ra mer sam­vets­gran­na och mind­re neu­ro­tis­ka per­so­ner. Käl­la: Per­so­na­li­ty and In­di­vi­du­al Dif­fe­rences.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.