Or­det: Hang­xi­e­ty

Modern Psykologi - - INSIKT -

Or­det hang­xi­e­ty är en kom­bi­na­tion av eng­els­kans hango­ver (bak­fyl­la) och anxi­e­ty (ång­est) och syf­tar allt­så på den ång­est som kom­mer smy­gan­de när man är bak­full. Att man, om man är blyg, kan bli li­te mind­re blyg ef­ter att ha druc­kit al­ko­hol be­kräf­tas i en stu­die av 97 per­so­ner gjord av brit­tis­ka psy­ko­far­ma­ko­lo­gi­fors­ka­re – men de kon­sta­te­rar ock­så att de bly­ga per­so­ner­na upp­lev­de mer ång­est da­gen ef­ter än de obly­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.