8 x Da­vid Den­cik

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: Den 31 ok­to­ber 1974 i Stock­holm. Bor: I hus i Kö­pen­hamn.

Familj: Hu­strun So­fie, dot­ter, 3 år, och son, 1 år.

Yr­ke: Skå­de­spe­la­re. Fil­mer och tv-se­ri­er i ur­val:

Gent­le­men, Tin­ker, tai­lor, sol­di­er, spy, Cor­ne­lis, The girl with the dra­gon ta­too, Cher­no­byl, Rig45, Störst av allt, Top of the la­ke.

Ak­tu­ell med: Fil­men Quick, om Stu­re Berg­wall/tho­mas Quick som har pre­miär hös­ten 2019.

Tyc­ker om skå­de­spe­la­ryr­ket:

Det är ett sätt att över­le­va, en livs­å­skåd­ning.

Dröm­roll: Of­ta för­står jag först långt se­na­re, vad en viss roll har haft för in­ne­börd för mig. En roll ex­i­ste­rar in­te i nå­got va­ku­um, den upp­står i mö­tet med mig, en re­gis­sör, med­spe­la­re, för­fat­ta­re, in­spel­nings­plats … Så­le­des kan din frå­ga jäm­fö­ras med om man frå­gar en tax­i­chauf­för om hans drömrutt. Det är an­tag­li­gen helt be­ro­en­de av vem som är pas­sa­ge­ra­re i bi­len (för­mo­dar jag). Ett skri­kan­de barn, ett fyl­lo, ett för­äls­kat par, brå­ki­ga fot­bolls­sup­port­rar och så vi­da­re. Det är en roll jag re­dan gjort, men ock­så nån som lig­ger fram­för mig. Kanske.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.