Mölndals-Posten (Late Edition)

Svårt för Lena på gruppboend­e att få färdtjänst

- Matilda Spetz matilda.spetz@molndalspo­sten.se

Nyheter: Restriktio­nerna lättar men Lena Granfeldt känner sig fortfarand­e begränsad. I sommarvärm­en på gruppboend­et vill hon åka till havet och svalka sig men det är inte alltid helt lätt att boka färdtjänst.

Restriktio­nerna lättar men Lena Granfeldt känner sig fortfarand­e begränsad. I sommarvärm­en vill hon åka till havet och svalka sig men det är inte alltid helt lätt.

– Jag känner mig frustrerad när jag sitter inne. Under varma sköna dagar vill jag komma ut till olika ställen, berättar hon.

Lena Granfeldt sitter i skuggan utanför gruppboend­et. I handen håller hon i en fylld vattenflas­ka. I luften är det över tjugofem grader och Lena vill åka till Amundön och svalka sig vid havet.

Men att ta sig dit blir inte helt enkelt. Sedan flera år tillbaka sitter Lena Granfeldt i rullstol på grund av sin epilepsi och att vara beroende av någon annan för att kunna ta sig någonstans känns extra tufft under varma sommardaga­r.

Som det ser ut nu behöver hon färdtjänst för att kunna ta sig till havet. En del av Mölndals badplatser upplevs som svåra att bada vid och Lena vill gärna besöka Amundön.

– Jag vill kunna åka ut till Amundön när jag känner för det. Att sitta inne i högsommarv­ärmen vill jag inte. Jag behöver hjälp med att bli utkörd, berättar hon.

Lena Granfeldt har länge längtat efter att få åka iväg på aktivitete­r. Men att boka färdtjänst spontant kan innebära en del väntetid då det, på grund av pandemin, bara är en person som får lov att åka i varje fordon. Och det är allt fler som vill kunna ta sig ut och bada när luften är varmare och restriktio­nerna lättade.

Johan Wahn, affärschef för anropsstyr­d trafik på Västtrafik, märker att resandet börjar trappa upp igen. Han berättar att det kan vara många som vill åka mellan klockan 11 och 14.

– Om man ringer och vill åka direkt kan det hända att man behöver vänta under de här tiderna, berättar Johan Wahn.

Han fortsätter:

– Vi har märkt att resorna har ökat nu när fler är vaccinerad­e. Om vi märker att det behövs fler specialfor­don kommer vi agera på det.

Roger Lindblom är ordförande i föreningen FUB i Mölndal. Föreningen arbetar för att personer med funktionsh­inder ska kunna leva så goda liv som möjligt. Roger tycker att utbudet av tillgängli­ga badplatser kunde varit bättre.

– Rörelsehin­drade får det svårt att bada i Mölndal, många badplatser är inte tillräckli­gt anpassade.

Att många vill åka och bada i sommarvärm­en är förståelig­t. Under en pandemi som begränsat tillvaron ytterligar­e är det inte konstigt att vilja hitta på saker igen.

– Jag tror att det har varit kämpigt att leva isolerat och få fler begränsnin­gar. Många har inte haft så mycket att göra och jag tror att det finns ett stort sug att få komma iväg nu.

Han lägger till:

– Alternativ­en är färre. Men de vill gå på stan och åka och bada precis som alla andra men det blir svårare.

Många har inte haft så mycket att göra och jag tror att det finns ett stort sug att få komma iväg nu

Roger Lindblom ordförande föreningen FUB

 ?? Bild: Matilda Spetz ?? Lena Granfeldt har suttit i rullstol i flera år. Att inte kunna ta ett dopp när hon känner för det blir jobbigt.
Bild: Matilda Spetz Lena Granfeldt har suttit i rullstol i flera år. Att inte kunna ta ett dopp när hon känner för det blir jobbigt.
 ?? Bild: Annica Sterner ??
Bild: Annica Sterner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden