Mölndals-Posten (Late Edition)

Hon fick cancer – nu varnar Hanna för solen

Hanna Suomalaine­n var en riktig soldyrkare och hade knappt hört talas om malignt melanom – förrän hon själv drabbades. Efter cancerdiag­nosen förändrade­s allt, nu vill hon sprida kunskap om solning och ifrågasätt­er den solbrända idealbilde­n.

- Sara Höglund sara.hoglund@stampen.com

Nyheter: Hanna Suomalaine­n hade knappt hört talas om malignt melanom – förrän hon själv drabbades. Efter cancerdiag­nosen förändrade­s hela hennes liv – och nu ifrågasätt­er hon den solbrända idealbilde­n.

Det var våren 2019 som Hanna Suomalaine­n för första gången förstod att något kanske inte stod rätt till. Ett födelsemär­ke på sidan av magen hade ändrat utseende, men hon visste inte mycket om hudcancer och hade knappt hört talas om malignt melanom.

– Jag trodde att man tar bort ett märke och så är det inte mer med det, jag förstod inte då hur farligt det kunde vara, säger Hanna Suomalaine­n.

Hon hade alltid älskat solen, semestrat i Thailand, solat solarium för att vara brun inför resan och jämfört bikinilinj­er med kompisar hemma i Göteborg. Hon hade alltid trott att det ingick att bränna sig lite för att senare bli brun, att tillåta sig att förbli blek hade aldrig varit ett alternativ.

– Min hy är väldigt ljus men jag var helt inne i att man måste få färg, sen brände jag mig lätt trots att jag använde solskydd. När jag ser tillbaka inser jag hur mycket allt kretsade kring att vara brun och jag känner en stor sorg i att jag inte bara var nöjd med mig själv som jag var, säger hon.

I Sverige är det allt fler som får en hudcancerd­iagnos, enligt statistik från Socialstyr­elsen har antalet nya fall ökat konstant sedan 50-talet.

Malignt melanom är den allvarliga­ste allvarliga­ste formen av hudcancer och antalet nya fall har ökat med 40 procent under de senaste tio åren. Bara i Västra Götaland fick 785 personer diagnosen 2019.

Enligt hudläkaren John Paoli har ökningen flera orsaker, dels solexponer­ingen men också att vi blir allt äldre och dels bättre på att diagnostic­era.

– Ju tidigare vi kan hitta melanomen desto bättre är det, då kan vi minska både lidandet och kostnadern­a. Generellt om man har ett födelsemär­ke som skiljer sig från alla de andra, en så kallad ”ful ankunge” ankunge” så ska man kolla upp det, säger han.

Men trots att patienten söker i tid kan det ibland gå fel, vilket Hanna fick erfara. Hon lät en vårdcentra­lsläkare titta på födelsemär­ket på sidan av magen. Hon fick beskedet att det inte var något att oroa sig över men i efterhand insåg Hanna att allt inte gick riktigt rätt till.

– Jag tänkte nånstans att han var lite slarvig, men man vill ju hellre höra att allt är bra så jag gick därifrån, säger hon.

Men födelsemär­ket ändrades bara mer och mer, från ljusa nyanser till allt mörkare och Hanna hade inte fått några råd om att höra av sig till vården om hon märkte fler förändring­ar.

– Jag hade inte bra koll på vad

Man tror att om man är brunast i stan så kommer folk tycka om en mer, vilket är lite tragiskt

John Paoli hudläkare vid Sahlgrensk­a universite­tssjukhuse­t.

Det var den stunden alla pratar om. Marken rämnar under en, man blir liksom vimmelkant­ig.

man ska hålla utkik efter, som asymmetri och färg. Jag litade på läkaren och sköt det åt sidan, men tänkte att det inte var helt hundra.

Det började klia och kännas obekvämt, säger hon.

Sommaren gick men i november beslutade hon sig för att använda

jobbets sjukförsäk­ring för ytterligar­e en kontroll. De erbjöd henne att skicka in bilder på de märken hon var orolig över och bara två dagar senare hade hon fått en tid.

– Efter det gick allt väldigt fort. Jag fick komma till en riktig hudspecial­ist direkt som gick igenom hela kroppen. När han såg märket på sidan av magen sa han att han ville ta bort det direkt, säger Hanna Suomalaine­n.

Operatione­n tog bara tio minuter och hudläkaren hade tagit bort hud med marginal. Hanna fick då veta

att han redan misstänkte att det var

malignt melanom, men inte förrän två veckor senare kunde hon få ett slutgiltig­t besked.

Hon lämnade hudmottagn­ingen

i chock och var hemma några dagar

från jobbet helt utslagen.

Det var då hon började läsa på.

Hon lärde sig att det finns olika

stadier av sjukdomen, och en helt ny terminolog­i.

– Jag förstod att det var bra att ta bort det tidigt då överlevnad­sprognosen är bättre, det var nog då jag insåg att herregud, det här är något man kan dö av, säger hon.

När hon återvände två veckor senare bekräftade läkaren att det var malignt melanom. En månad senare blev det ytterligar­e en operation av lymfkörtla­rna för att se om det spridit sig. I slutet av januari 2020 satt hon därför i ännu ett väntrum för att få analysresu­ltatet.

När läkaren som kom ut var gravallvar­lig förstod hon att något inte stod rätt till – cancern hade spridit sig.

om. – Det Marken var den rämnar stunden under alla en, pratar man

blir det ju liksom värre än vimmelkant­ig. jag hade trott Då att det var var. De tog bort två lymfkörtla­r och

båda hade metastaser, säger Hanna Suomalaine­n.

– Då insåg jag att livet kommer bli

annorlunda, jag som trodde jag bara

skulle få gå hem efter det.

Läkarna kunde däremot konstatera organen inte fått några metastaser, men hon behövde genomgå en förebyggan­de immunterap­i som oskadliggö­r cancercell­er som kan ligga latent.

Behandling­en är relativt ny och har lett till en betydligt bättre prognos för de som drabbas, den låg även till grund för ett nobelpris 2018.

Det som däremot ger den absolut bästa prognosen är enligt hudläkaren John Paoli att upptäcka hudförändr­ingen i tid.

– Strutsmeto­den är den som fungerar allra sämst. Många som har ett märke som förändrar sig vill inte veta att man har cancer och väntar för länge, men söker man tidigt så kan man rädda sitt eget liv, säger han.

Hanna blev klar med sin immunterap­i

i våras och är fortsatt cancerfri, men hon kommer behöva gå på regelbundn­a kontroller. För henne finns det nu ett liv före och ett efter diagnosen.

– Jag tar inte längre tid för givet. Nu har till exempel min sambo och jag flyttat tillfällig­t till England för att komma närmare hans familj. Jag vet inte om jag skulle ha gjort det lika spontant om jag inte blivit sjuk, säger Hanna Suomalaine­n.

Nu ägnar hon somrarna till andra saker än att ligga och pressa i solen. Hon har skaffat hunden Penelope och ser till att sitta i skuggan, men i början var det inte helt lätt.

– Det var pinsamt att sitta ensam

där. Samtidigt behöver man inte sola mycket för att få malignt melanom.

melanom. Jag vet personer som inte ens gillar solen som har fått diagnos,

säger hon.

Även hudläkaren John Paoli pekar

ut vårt beteende i solen som problemati­skt, han jämför sättet att se på solning i dag med hur vi såg på rökning för 60 år sedan.

– Då var det coolt att röka, medan

det nu har vänt och istället är lite skamligt. På samma sätt kommer skammen i framtiden ligga på soldyrkare­n, säger han.

Han menar att kroppen behöver en kvart i solen för att tillverka det D-vitamin som behövs, resten är

skadligt, och solarium avråder han

helt ifrån.

– De borde stängas ner, det är bara onödig strålning som inte hjälper alls, bara mot någons dåliga självkänsl­a. Man tror att om man är brunast brunast i stan så kommer folk tycka om en mer, vilket är lite tragiskt, säger han.

För precis som med rökning så ökar solning risken för att man drabbas av hudcancer, men vissa har större risk att drabbas än andra. Ju lättare du har för att bränna dig desto försiktiga­re bör du vara.

Hanna har i dag anpassat sig till ett mer solsäkert liv. Hon har också engagerat sig i Melanomför­eningen och föreläser om sjukdomen för att sprida kunskap och kanske hjälpa någon annan att inte hamna i hennes situation.

– Om man inser att man kan dö för att man kämpar för en solbränna solbränna som försvinner efter en vecka kanske man tänker om.

 ?? Bild: Privat ??
Bild: Privat
 ??  ?? Under de varma sommarmåna­derna är det många svenskar som dras ut i solen när den är som starkast. Då är det viktigt att veta hur man kan vistas säkert i solen.
Under de varma sommarmåna­derna är det många svenskar som dras ut i solen när den är som starkast. Då är det viktigt att veta hur man kan vistas säkert i solen.
 ?? Bild: Privat ?? Hanna Suomalaine­n drabbades av malignt melanom som 27-åring. Nu har hon engagerat sig i Melanomför­eningen för att sprida kunskap.
Bild: Privat Hanna Suomalaine­n drabbades av malignt melanom som 27-åring. Nu har hon engagerat sig i Melanomför­eningen för att sprida kunskap.
 ?? Bild: Anna Svanberg ?? Genom att skicka in en bild till en hudläkare kunde Hanna Suomalaine­n snabbt få en tid och senare diagnos.
Bild: Anna Svanberg Genom att skicka in en bild till en hudläkare kunde Hanna Suomalaine­n snabbt få en tid och senare diagnos.
 ?? Bild: Max Holm ??
Bild: Max Holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden