Ul­la Jons­son dö­da­de en man med 48 kniv­hugg

Mord & Mysterier - - Sveriges Farligaste Kvinnor -

Blev den and­ra kvin­nan att dö­mas till livs­tid och döm­des 1997 för att ha ­dö­dat en man med 48 kniv­hugg i hans lä­gen­het i ­Sol­na. Man­nen, som hon haft ett för­hål­lan­de med, ­hit­ta­des halvna­ken och ­bun­den vid en stol.

Ef­ter då­det ska hon ha tänt eld på bo­sta­den och sprung­it där­i­från. En­ligt do­men var mo­ti­vet en dro­gre­la­te­rad sex­lek som spå­ra­de ur. Ul­la Jons­son ne­ka­de till då­det och me­na­de att en tred­je per­son va­rit in­blan­dad. Hon var un­der många år för­tro­en­de­fånge på ­Hin­se­berg och har of­ta synts i me­di­er­na.

Ul­la Jons­son fick tids­be­stämt straff och fri­gavs för ett par år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.