Kurt Co­bains hem/ Se­att­le

Mord & Mysterier - - Semestertrend -

I april 1994 be­gick Kurt Co­bain själv­mord i sitt hus i Se­att­le. Krop­pen hit­ta­des i det lil­la växt­hu­set som var byggt ovan­på ga­ra­get. Hans än­ka Court­ney Lo­ve rev ga­ra­get se­na­re men fans och tu­ris­ter har fort­satt att vall­fär­da till hu­set som i dag har nya äga­re.

Foto: AP

Fan­sen skri­ver fort­fa­ran­de häls­ning­ar till Curt Co­bain vid hans gam­la hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.