La­cey Spe­ars blog­ga­de om ­so­nens Gar­netts död

Mord & Mysterier - - Münchhausen By Proxy -

En­sam­stå­en­de La­cey Spe­ars, 25, gjor­de långa in­lägg på sin blogg om sin stac­kars sjuk­li­ge son, ­Gar­nett Spe­ars.

Hon fick om­giv­ning­ens stöd och omåttligt med kom­pli­mang­er över ­vil­ken käm­pe till mam­ma hon var som or­ka­de med all oro.

För Gar­nett var verk­li­gen sjuk of­ta. Pro­blem med mat­smält­ning­en, kram­pan­fall, in­fek­tio­ner och mys­tis­ka fe­be­r­at­tac­ker – mor och son spen­de­ra­de myc­ket tid på sjuk­hus.

Gar­netts pro­blem gjor­de att han till sist mås­te sond­ma­tas via peg­ka­te­ter kopp­lad till mag­säc­ken.

I ja­nu­a­ri 2014 blev plöts­ligt ­Gar­nett, 5, väl­digt då­lig och han ­la­des in på sjuk­hus.

Där gjor­des upp­täck­ten att poj­ken ha­de ex­tremt höga so­di­um­vär­den, vil­ket fick sjuk­hu­set att ­kon­tak­ta po­lis och so­ci­al­tjänst.

Gar­netts häl­sa för­säm­ra­des och den 22 ja­nu­a­ri för­kla­ra­des han va­ra hjärn­död. La­cey pos­ta­de allt på ­fa­ce­book och dagen ef­ter lät hon kopp­la bort ho­nom från re­spi­ra­torn.

Po­li­sen hit­ta­de be­vis för att allt in­te stått rätt till hem­ma hos La­cey – ­Gar­netts mam­ma ha­de salt­för­gif­tat ho­nom.

La­cey döm­des mot sitt ne­kan­de till minst 20 år i fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.