PAR I MORD

En del män­ni­skor loc­kar fram det säms­ta hos varand­ra och det här är fem par som de­fi­ni­tivt ald­rig bor­de ha mötts. ’’Tills dö­den skil­jer oss åt’’ har ald­rig gällt för dem – ­sna­ra­re tvärtom.

Mord & Mysterier - - Onda Relationer -

– Det här är av­vi­kan­de män­ni­skor som hit­tar och stöt­tar ­varand­ra, sä­ger ­psy­ki­a­tern och pro­fi­le­ra­ren Ulf Ås­gård om ­kärleksparen som ­mör­dat till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.