Be­vi­sen som fäll­de Zo­ran

Mord & Mysterier - - Från Ostraffad Till Dubbel Dubbelmördare -

Ha­de eko­no­mis­ka mo­tiv att mör­da pa­ren. Be­sök­te bå­da pa­ren på mord­da­gar­na. Köp­te tändväts­ka sam­ma da­gar som mor­den sked­de samt an­nat som ko­fot, rep, hands­kar, sop­säc­kar och ba­se­ball­trä.

På hans kon­tor hit­ta­des en ko­fot med Hö­kensås-pa­rets DNA. Man fann även en väs­ka med den dö­da kvin­nans DNA på.

Någ­ra al­ter­na­ti­va för­kla­ring­ar till det inträffade har in­te hit­tats.

Foto: KAI REHN

Zo­ran Ra­do­vano­vic och hans för­sva­ra­re Leif Sil­ber­sky un­der rät­te­gång­en i Jön­kö­pings tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.