Äng­la­ma­kers­kan Al­va, 29, göm­de barn­li­ket i en soc­ker­lå­da

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Hös­ten 1905 ring­de kro­no­läns­man­nen på Råd­man­sö till Stock­holmspo­li­sen. Han lar­ma­de om att Al­va Nord­berg, 29, var på väg in till sta­den med ett barn­lik i en soc­ker­lå­da. Hon var en så kal­lad äng­la­ma­kers­ka, en kvin­na som mot be­tal­ning tog emot fos­ter­barn som mör­da­des el­ler van­vår­da­des till döds.

För en­sam­stå­en­de möd­rar, som in­te ha­de fa­milj el­ler släkt som ställ­de upp, var den en­da möj­lig­he­ten att läm­na bort bar­nen. Al­va Nord­berg var gift och själv mor till två barn. Fa­mil­jens eko­no­mi var usel och hen­nes stän­di­ga jakt på peng­ar slu­ta­de med att fy­ra små be­bi­sar fick be­ta­la med si­na liv. Ett av de dö­da späd­bar­nen låg i soc­ker­lå­dan. Al­va Nord­berg döm­des för mord på fy­ra barn, till två och ett halvt års straffar­be­te.

– Vi tän­ker of­ta att straf­fen var hår­da förr, men så var det in­te all­tid. Ibland tog rät­ten hän­syn till den so­ci­a­la mi­sä­ren som låg bakom, sä­ger histo­ri­kern Glenn Sve­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.