Lau­ra, 28, för­för­de man­nen i por­ten och tog peng­ar­na

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Den 13 no­vem­ber 1894 greps Lau­ra Eme­lia Is­berg, 28, för ­lös­dri­ve­ri. Korg­ma­ka­ren Hed Olof ­An­ders­son ha­de strax in­nan an­mält att hon stu­lit hans ’’dal­karl­s­pung’’ som in­ne­höll cir­ka 6 kro­nor.

En­ligt po­lis­rap­por­ten ha­de ­An­ders­son bju­dit Lau­ra och hen­nes två ­vän­ner, ka­kel­ugns­ma­ke­ri­ar­be­ta­ren Johan Ju­li­us An­ders­son, 25, och ogif­ta Ol­ga Ma­til­da Fels­man, 32, på öl på två kafé­er på Sö­der i Stock­holm.

Is­berg er­kän­de att hon ef­ter ­kafé­be­sö­ken ha­de lu­rat med sig ­An­ders­son in i en port­gång vid ­Ring­vä­gen. Där ha­de hon ploc­kat åt sig An­ders­sons pen­ning­pung ’’un­der det hon smekt mål­sä­ga­ren’’.

En­ligt Is­berg skul­le hon ald­rig ha be­gått brot­tet om in­te Johan Ju­li­us An­ders­son upp­ma­nat hen­ne att gö­ra det.

De tre kum­pa­ner­na gick på kafé och de­la­de sen på peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.