’’Mor­san’’, 47, var chef över en ­hä­le­ri­li­ga i Stock­holm

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Po­li­sen spräng­de 1895 en tjuv­li­ga som här­jat i Gamla stan i Stock­holm. Kär­nan be­stod av 10–15 unga män och de­ras hä­la­re ’’Mor­san’’.

Hon het­te egent­li­gen Hed­vig ­Eufro­sy­ne Ot­ti­li­a­na Arons­son Poul­sen Land­gren. ’’Mor­san’’ kom till Stock­holm från Små­land på 1870-ta­let. ­Ef­ter fle­ra skils­mäs­sor var hon en­sam med barn att för­sör­ja. Men det kläd­mäk­le­ri hon drev till­sam­mans med sin svä­gers­ka gick då­ligt. Då bör­ja­de ­Hed­vig i stäl­let kö­pa in stöld­gods. Det bör­ja­de med fo­to­gen­lam­por och ­fort­sat­te med klä­der, skor, hus­ge­råd och verk­tyg – allt som er­bjöds.

I au­gusti 1895 döm­des den ti­di­ga­re ostraf­fa­de Hed­vig Arons­son till ­straffar­be­te i 1 år och 3 må­na­der, för­lust av med­bor­ger­ligt för­tro­en­de i två år och 300 kro­nor i bö­ter.

Ef­ter sin fri­giv­ning 1896 emi­gre­ra­de ”Mor­san” till Ame­ri­ka. Hon var då 52 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.