Elin, 30, tog peng­ar ur sin ar­bets­gi­vares byx­fic­ka

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

När skräd­de­ri­ar­be­ta­ren Lars Er­ik Eriks­son en dag i feb­ru­a­ri 1904 byt­te byx­or glöm­de han att flyt­ta över peng­ar­na. Han häng­de upp dem, med 5 kro­nor och 73 öre kvar i fic­kan, hem­ma i lä­gen­he­ten på Ar­til­le­ri­ga­tan 12. En stund se­na­re var peng­ar­na för­svun­na. Det var ock­så hans ny­an­ställ­da pi­ga, Sig­ne.

Po­li­sen hit­ta­de gans­ka snabbt den för­lup­na pi­gan. Det vi­sa­de sig att hon in­te het­te Sig­ne, ut­an Elin Gustafs- son. Hon var 30 år och ti­di­ga­re dömd för så väl lös­dri­ve­ri som för stöl­der och be­drä­ge­ri­er. Elin Gustafs­son ha­de pre­cis kom­mit ut ur fängelset när hon un­der falskt namn sök­te job­bet hos Eriks­son.

I för­hör er­kän­de att hon att hon ­re­dan från bör­jan ha­de pla­ne­rat att stjä­la från sin nya ar­bets­gi­va­re. ’’En fa­ra för den all­män­na sä­ker­he­ten’’

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.