Kvin­no­fäng­el­set i Lands­kro­na­

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

I mit­ten av 1500-ta­let bygg­des fäst­ning­en Lands­kro­na ­Ci­ta­dell för att hål­la män­ni­skor, åt­minsto­ne den le­de fi, bor­ta. Men vid se­kel­skif­tet 1900 blev det istäl­let en tvångs­ar­be­te­san­stalt som skul­le hål­la ’’lös­dri­van­de’’ kvin­nor in­ne.

Un­der en pe­ri­od tog man ­ock­så emot kvin­nor som gjort sig skyl­di­ga till brott. Bland an­nat satt här den döds­döm­da äng­la­ma­kers­kan Hil­da Nils­son som ha­de gjort sig skyl­dig till sju mord och ett dråp.

In­nan do­men hann verk­stäl­las häng­de hon sig i sin cell 1917.

Från 1918 var Ci­ta­del­let den en­da an­stal­ten i Sve­ri­ge som tog emot ’’gläd­je­flic­kor’’. Fram till 1940 spär­ra­des pro­sti­tu­e­ra­de från he­la lan­det in här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.