An­na, 24, ha­de på sig stöld­god­set när hon greps

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

På fo­tot ser An­na Als­ter­mark, 24, ut som om hon so­ver. Histo­ri­en bakom po­lis­fo­to­gra­fi­et är in­te känd. Kanske vil­le hon ba­ra in­te vi­sa upp sitt an­sik­te.

I de­cem­ber 1903 shop­pa­de hon i en mo­de­bu­tik, ut­an att be­ta­la. Hon sa att hon mås­te häm­ta peng­ar på sitt ho­tell, tog pa­ke­tet med va­ror­na och bad att nå­gon från bu­ti­ken skul­le föl­ja med. På ho­tel­let sa Als­ter­mark att hon skul­le vi­sa upp klä­der­na för sin far. Sen var hon och pa­ke­tet bor­ta. Als­ter­mark kom över en muff och en boa av ljus bi­sam, en klän­ning och en vit bro­de­rad kra­ge, en ’’frun­tim­mers­hatt’’, ett par käng­or samt dam­lin­nen och dam­kal­song­er. När hon greps var hon klädd i stöld­god­set.

Als­ter­mark döm­des för bland an­nat be­drä­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.