Oli­via, 58, lu­ra­de sin egen fång­vak­ta­re

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Oli­via An­ders­son, 58, såg ut som en rar äld­re dam. Men runt för­ra se­kel­skif­tet lu­ra­de hon till sig sto­ra sum­mor peng­ar och vär­de­fö­re­mål från god­trog­na per­so­ner. Hon påstod att hon vän­ta­de på ett stort arv – om ba­ra någ­ra vec­kor skul­le hon få 26 000 kro­nor. Men just nu skul­le hon be­hö­va lå­na. Oli­via An­ders­son lu­ra­de till och med en fång­vak­ta­re när hon satt in­ne för be­drä­ge­ri­brott. Ef­ter att hon av­tjä­nat sitt straff kon­tak­ta­de hon fång­vak­ta­ren Hil­da Jo­se­fi­na Thor och bad att få lå­na 10 kro­nor till hy­ran. Thor tyck­te synd om An­ders­son och gav hen­ne peng­ar­na. När Thor in­såg att hon bli­vit blåst ha­de hon bli­vit av med 3 020 kro­nor, klä­der, ett dam­sil­ve­r­ur, en guld­ring, sil­ver­ske­dar – och en bords­duk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.