He­le­na, 28, stal peng­ar av sex­kö­pa­re

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Hös­ten 1905 var bis­ter för He­le­na Ja­ko­bi­na Fors­berg, 28. Hon var hem­lös och be­ru­sad när hon på kväl­len 10 sep­tem­ber gav sig ut på Sto­ra Ny­ga­tan på jakt ef­ter sex­kö­pa­re. Här träf­fa­de hon järn­vägs­ar­be­ta­ren Au­gust Bengts­son-Pal­mqvist och de be­gav sig till Ho­tell Örn på Ig­na­ti­i­gränd 4. Där vil­le Fors­berg ha be­talt i för­skott, två kro­nor för ett sam­lag. När Bengts­son-Pal­mqvist fum­la­de med si­na sed­lar lyc­ka­des kvin­nan snap­pa åt sig en tia. Hos po­li­sen er­kän­de hon sitt brott. He­le­na Ja­ko­bi­na Fors­berg kom ihåg stöl­den men upp­gav att hon ha­de va­rit så be­ru­sad att hon in­te kom ihåg hur man­nen såg ut. För de stul­na peng­ar­na ha­de hon köpt rus­dryc­ker och åkt dros­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.