9 feb­ru­a­ri-mör­da­ren – ex­tra po­lis­pa­trul­ler var­je år i Utah

Mord & Mysterier - - Fortfarande En Fara - Käl­la: CNN

Den 9 feb­ru­a­ri var­je år rå­der en oro i Salt La­ke Ci­ty, Utah.

Två kvin­nor hit­ta­des stryp­ta i si­na ­lä­gen­he­ter på just det da­tu­met – 29-åri­ga och gra­vi­da So­nia Me­jia, 2006, och 57-åri­ga Da­mi­a­na Castil­lo, 2008. Det fanns inga tec­ken på in­brott vil­ket bor­de in­ne­bä­ra att bäg­ge kvin­nor­na har släppt in sin mör­da­re.

Dna har säk­rats på brotts­plat­sen och det rå­der inga ­tvi­vel om att det rör sig om sam­ma ­för­ö­va­re. Huruvi­da da­tu­met be­ty­der ­nå­got för mör­da­re vet man än­nu in­te, men po­li­sen rå­der kvin­nor i Salt La­ke ­Ci­ty att va­ra ex­tra för­sik­ti­ga den 9 feb­ru­a­ri var­je år.

Of­fer: So­nia Me­jia, 29, och Da­mi­a­na Castil­lo, 57.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.