’’Yx­mör­da­ren från New Or­le­ans’’:

Mord & Mysterier - - Iskalla Citat -

Jag gil­lar verk­li­gen jazz, och jag svär på al­la djäv­lar i de ­ned­re re­gi­o­ner­na att de som har ett sväng­igt jazz­band igång hem­ma un­der ti­den jag nämn­de kom­mer att kla­ra liv­han­ken. Om har ett jazz­band, ja då­så, bätt­re för er. En sak är ­sä­ker och det är att den som, mot för­mo­dan, in­te jaz­zar på tis­dag natt får sma­ka på yx­an!

Mel­lan 1918–1919 äg­de sex mord rum i New Or­le­ans. Till­vä­ga­gångs­sät­tet var det­sam­ma i al­la fal­len: För­ö­va­ren bröt sig in i off­rens hem och högg dem med en yxa. Ett brev pub­li­ce­ra­des i tid­ning­ar­na där mör­da­ren lo­va­de att slå till igen ett visst da­tum. New Or­le­ans klub­bar var propp­ful­la sag­da natt ef­tersom mör­da­ren lo­vat att in­te slå till mot jazzäls­ka­re. Mör­da­ren hit­ta­des ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.