Som­mar­nat­ten ­bör­ja­de klinga av och ­Åm­se­le­bor­na gick och ­la­de sig den där nat­ten för ­tret­tio år se­dan – ove­tan­de om den ­onds­ka som rul­lat in i byn. Trip­pel­mor­det i ­Åmsele är ett av de mest om­ska­kan­de fal­len i Sve­ri­ge. En histo­ria om ­ex­trem ­bru­ta

Mord & Mysterier - - Florida,usa,1988 -

Ti­na Frenn­stedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.