Retro Li­ne Vin­tage Skiv­spe­la­re DeLuxe DAB

Mord & Mysterier - - Contents -

En kraf­ti­ga­re mo­dell av vår suc­ce­spe­la­re ”Retro Li­ne Vin­tage Skiv­spe­la­re/ Kas­sett/CD/USB” ovan. Kraf­tig bas ge­nom Subwoo­fer, dub­belt så kraf­tig för­stär­kar­del samt DAB-ra­dio. Dess­utom i ge­nom­gå­en­de äk­ta trä. Spe­la­ren har al­la funk­tio­ner du kan be­hö­va! Av­kod­ning från vi­nyl, CD och kas­sett till MP3 på USB-stic­ka. In­gång för att kopp­la in te­le­fon och ut­gång för att kopp­la till yt­ter­li­ga­re för­stär­ka­re och hög­ta­la­re. In­byggd Blu­e­tooth för tråd­lös upp­spel­ning från mo­bil/surf­plat­ta. Skiv­spe­la­ren spe­lar 33/45/78 varv. AM/FM-ra­dio (Med pre­set). DAB-ra­dio. MP3. CD-spe­la­re. Lä­ser CD, CD-R och CD-RW-ski­vor, MP3. Kas­sett­band­spe­la­re. In­spel­ning till USB från CD, Vi­nyl och Kas­sett. Fjärr­kon­troll med­föl­jer. Li­ne-out (RCA). RCA-ka­bel med­föl­jer. AUX-in - Kopp­la in t ex din te­le­fon el­ler MP3. Blu­e­tooth. Re­pe­at- och ran­dom­funk­tion. Hög­ta­la­re: Full­range, twee­ter, subwoo­fer och pas­siv subwoo­fer. Hög­ta­la­ref­fekt full­range: 2x50W. Mått: 51x22x35cm. Vikt: 7,75 kg. Svensk bruks­an­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.