Sam­ma till­vä­ga­gångs­sätt vid bå­da mor­den

Mord & Mysterier - - Helénmordet -

Jan­ni­ca Ek­blad var ­miss­bru­ka­re när hon mör­da­des. För att få peng­ar till he­ro­in gick hon ibland på ga­tan i Mal­mö.

Jan­ni­ca Ek­blads kropp ­hit­ta­des den 4 au­gusti 1989 ­ut­an­för Häss­le­holm, sex mil från den plats där He­léns kropp ­hit­ta­des. Jan­ni­cas kropp låg mitt på vägen vid en par­ke­rings­plats, tro­li­gen ut­kas­tad från en bil.

Hon var na­ken, och pre­cis som He­lén, in­vi­rad i en plast­säck.

300 me­ter från krop­pen ­hit­ta­des en svart plast­säck med hund­hår. DNA-ana­ly­ser har ­vi­sat att hund­hå­ren är av sam­ma typ som de po­li­sen hit­ta­de i ­när­he­ten av He­léns kropp.

Även till­vä­ga­gångs­sät­tet vid de två mor­den på­min­ner om varand­ra.

Bå­de He­lén och Jan­ni­ca ut­sat­tes för sam­ma ­be­sin­nings­lö­sa våld mot ­hu­vud och kropp.

Fo­to: PO­LI­SEN

Po­li­sen hit­ta­de blod från Jan­ni­ca Ek­blad vid den här trös­keln i Ulf Ols­sons som­mar­stu­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.