De bör­ja­de an­vän­da ett lä­ke­me­del för att på­skyn­da dö­den: ­Pavu­nol

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

­De­ras mo­des­ta må­nads­lön låg på cir­ka 2 400 kro­nor.

Kon­kur­ren­sen mel­lan be­grav­nings­by­rå­er­na blev sten­hård.

Ef­ter en tid bör­ja­de grän­ser­na att för­skju­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.